Facultade de Fisioterapia

Alexandre Rodríguez Guerra

Alexandre Rodríguez Guerra

Profesor Titular de Universidade

Area: Filoloxía Galega e Portuguesa

Department of Galician and Latin Philology

Research Lines:

  • Lingüística histórica galega
  • Neoloxía
  • Gramática galega

Research Group:

Tecnoloxías e Aplicacións da Lingua Galega

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 44A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 079
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01901 | Morfoloxía da lingua galega
V01G400V01905 | Sintaxe da lingua galega II
V01G400V01906 | Historia interna da lingua galega


2nd PERIOD:

Master in Applied Linguistics
V01M126V01226 | Temas de Lingüística Contrastiva


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Luns: 10:00-11:00 / Martes: 11:00-13:00 / Mércores: 10:00-13:00

2nd PERIOD:

Luns: 11:00-13:00 (FFT) / Martes: 09:00-11:00 (FCCED) / Mércores: 11:00-13:00h (FFT)

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Lingüística histórica
  • Lingua galega
  • Neoloxía

Short CV


Doutor e premio extraordinario de dout. pola Univ. de Salamanca; autor de libros como Epistolario galego de Miguel de Unamuno (2000) ou Miguel de Unamuno e a lingua galega (2002), de artigos como “Os esquemas causais en galego medieval” (2001), “Conxuncións e locucións conxuntivas temporais en galego medieval” (2001), “Verbo da orde relativa dos constituíntes oracionais non-clíticos do latín ó galego medieval” (2004), “Parámetros (co)implicados na ordenación de constituíntes oracionais en latín” (2005), “As grafías no Cancioneiro da Ajuda” (2007), “Unha corrección marxinal do Cancioneiro da Ajuda nada marxinal” (2013) ou “Dictionaries of Neologisms: a review and proposals for its improvement” (2016); (co)editor de obras como Neoloxía e lingua galega: teoría e práctica (2003) ou Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico (2016).