Facultade de Fisioterapia

Susana Rodríguez Barcia

Susana Rodríguez Barcia

Profesora Contratada Doutora

Area: Lingua Española

Department of Spanish Language

Research Lines:

  • Lexicografía crítica
  • Análise do discurso
  • Estudos de xénero

Research Group:

Gramática, Discurso e Sociedade

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 57A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 818 645
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01967 | Prácticas textuais: Ensaio

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01402 | Lingua A2, II: Introdución ás linguas de especialización: Español


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Martes: 10:00-14:00 / Xoves: 12:00-14:00

2nd PERIOD:

Luns: 10:00-13:00 / Martes: 10:00-11:00 / Mércores: 10:00-11:00 / Xoves: 13:00-14:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

Período sen Docencia: 1º Cuadrimestre

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Linguas de especialidade (español)
  • Análise crítica do discurso

Short CV


Profesora Contratada Doutora no Departamento de Lingua Española da Universidade de Vigo. Con anterioridade fun Profesora Axudante e bolseira de investigación dende 1998. Acreditada como Profesora Titular de Universidade en 2015. Premio extraordinario de Doutoramento en 2005 e Premio de investigación da Deputación de Pontevedra en 2007. Traballou dende o ano 1999 en distintos ámbitos da análise do discurso, a lexicografía e a historiografía lingüística, especialmente na presenza de ideoloxía no discurso lexicográfico e na construción discursiva de estereotipos. Entre as súas aportacións máis recentes destaca a Introducción a la Lexicografía publicada en 2016 pola Editorial Síntesis dentro da colección “Claves de la Lingüística”.