Facultade de Fisioterapia

Gabriela Rivera Rodríguez

Gabriela Rivera Rodríguez

Formación de Profesorado Universitario

Area: Literatura Española

Department of Spanish Literature and Theory of Literature

Research Lines:

  • Literaturas hispanoamericanas
  • Carnaval e ditadura
  • Teatro de carnaval, crítica social e política en Uruguai

Research Group:

ELYCE/LITERACINE

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 58B
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 030
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01104 | Literatura: Introdución aos estudos literarios


2nd PERIOD:

Materias para estudantado ISEP e Erasmus
ODIEH11002 | Leccións de literatura española e Hispanoamericana


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Martes: 10:00-13:00 / Xoves: 10:00-13:00

2nd PERIOD:

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

Período sen Docencia: Martes: 10:00-13:00 / Xoves: 10:00-13:00

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)


Short CV


Licenciada en Filoloxía hispánica con especialidade en Literatura Española pola Universidade de Vigo en 2013 e Máster en Educación para o profesorado en 2014. É doutoranda no Programa Interuniversitario de Doutoramento en Estudos Literarios nas Universidades de Vigo e A Coruña coa tese Carnaval y Dictadura. Los mecanismos de elusión a la censura baixo a dirección da Dra. Carmen Luna Sellés. Na súa tese doutoral aborda o teatro de carnaval uruguaio na última etapa da ditadura (anos 1981-1985) e presentou comunicacións en congresos internacionais en España, Italia, Portugal, Reino Unido e Uruguai, ademais de publicar artigos e capítulos de libro nos que analiza o contido político e o emprego do humor nos espectáculos de carnaval uruguaio das últimas décadas.