Facultade de Fisioterapia

Antonio Rifón Sánchez

Antonio Rifón Sánchez

Profesor Titular de Universidade

Area: Lingua Española

Department of Spanish Language

Research Lines:

  • Linguas de especialidade: español
  • Morfoloxía e semántica
  • Análise do discuso

Research Group:

Gramática, Discurso e Sociedade

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 53A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 357
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01103 | Filosofía: Introdución ás ciencias humanas e sociais
V01G400V01916 | Semántica e léxico

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01302 | Lingua A1, II: Introdución ás linguas de especialización: Español


2nd PERIOD:


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Linguas de especialidade (español)
  • Linguaxe e poder: discurso institucional
  • Morfoloxía e semántica do español