Facultade de Fisioterapia

Montserrat Ribao Pereira

Montserrat Ribao Pereira

Profesora Titular de Universidade

Area: Literatura Española

Department of Spanish Literature and Theory of Literature

Research Lines:

  • Teatro español do século XIX
  • Reescritura moderna da Idade Media
  • Literatura romántica

Research Group:

Ediciones y Estudios de Literatura Española

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 53B
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 346
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01934 | Literatura española dos séculos XVIII-XIX

Materias para estudantado ISEP e Erasmus
ODIEH11002 | Leccións de literatura española e Hispanoamericana


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Literatura Española do século XIX

Short CV


Montserrat Ribao Pereira é Profesora Titular de Literatura Española na Universidade de Vigo. As súas liñas de investigación preferente xiran en torno á literatura española dos séculos XVIII e XIX: o teatro romántico como produto literario e espectacular, a comedia de maxia, o poder e a tiranía decimonónicos, a poesía dieciochesca, a lectura romántica da Idade Media, os Tenorios do século XIX, a novela histórica e Pardo Bazán.