Facultade de Fisioterapia

María Esperanza Rama Martínez

María Esperanza Rama Martínez

Profesora Titular de Universidade

Area: Filoloxía Inglesa

Department of English, French and German Philology

Research Lines:

  • Análise do discurso
  • Análise da interacción en xéneros dialóxicos
  • Pragmática

Research Group:

Language varation and textual categorisation

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 47B
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 813 959
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01303 | Pronunciación do primeiro idioma estranxeiro: Inglés
V01G180V01901 | Discurso oral do primeiro idioma estranxeiro: Inglés


2nd PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01203 | Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro III: Inglés
V01G180V01606 | Significado e discurso do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

Master in Advanced English Studies and its Applications
V01M121V01205 | Pragmática e Análise do Discurso en Lingua Inglesa


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Luns: 11:00-14:00 / Martes: 10:00-13:00

2nd PERIOD:

Luns: 10:00-13:00 / Mércores: 10:00-13:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Análise do discurso oral

Short CV


Titular de Universidade desde decembro de 2003. Licenciada en Filoloxía Xermánica en 1990 pola Universidade de Santiago de Compostela; Máster en Discourse Studies for Language Teaching and Learning pola Universidade de Liverpool (Reino Unido) en 1991; Doutora en Lingüística pola Universidade de Santiago de Compostela en 2001. A súa docencia tense centrado principalmente en fonética e fonoloxía inglesas e análise do discurso en inglés a nivel de grao e en análise da conversa aplicada a nivel de posgrado. A investigación versa sobre a organización da interacción dialóxica televisada en inglés, no discurso na corte de xustiza desde o período do inglés moderno tardío, e na prosodia do inglés.