Facultade de Fisioterapia

María José Quilis Sanz

María José Quilis Sanz

Profesor Titular de Universidade

Area: Lingua Española

Department of Spanish Language

Research Lines:

  • Fonética e fonoloxía
  • Variedades do español
  • Español de América

Research Group:

Lingüística Hispánica

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 56A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 334
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01911 | Historia e historiografía da lingua española

Degree in Foreign Languages
V01G180V01103 | Lingua: Comunicación escrita e oral en lingua española

Master in Applied Linguistics
V01M126V01103 | Lingüística Aplicada


2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01913 | Fonética e fonoloxía da lingua española
V01G400V01914 | Variedades do español

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01202 | Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Español


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Fonoloxía e Fonética do español
  • Historia da lingua española
  • Español de América
  • Variedades do español

Short CV


Profesora Titular do Departamento de Lingua española da Universidade de Vigo dende o ano 1996. Ten participado en distintos proxectos de carácter nacional e internacional con financiamento de fondos europeos. Foi membro do equipo Polyglot-1: a multilanguage speech-to-text and text to speech systems (1988-1989); no ámbito nacional, participou en diversos proxectos financiados polo Ministerio de Educación e Ciencia, como o Atlas Lingüístico de Hispanoamérica, A lingua española en Filipinas ou o Atlas Lingüístico do Ecuador. É autora de dúas monografías publicadas en editoriais de recoñecido prestixio (o CSIC e UNED), así como de artigos publicados no Boletín da RAE, o Boletín da Academia Portoriqueña da Lingua española, a Revista de Filoloxía, o Anuario de Lingüística Española, os Cahiers de L’Institut de Linguistique de Louvain, a Revista de Filoloxía Española, a Revue de Linguistique Roumane, etc.