Facultade de Fisioterapia

Xosé Henrique Pérez Rodríguez

Xosé Henrique Pérez Rodríguez

Profesor Titular de Universidade

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Tradución
  • Sistemas de escritura
  • Linguística e antropoloxia evolucionarias

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 56C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 072
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01210 | Introdución á teoría da tradución e a interpretación
V01G230V01621 | Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos profesionais da tradución


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Teoría da tradución