Facultade de Fisioterapia

Xosé Henrique Pérez Rodríguez

Xosé Henrique Pérez Rodríguez

Profesor Titular de Universidade

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Tradución
  • Sistemas de escritura
  • Linguística e antropoloxia evolucionarias

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 56C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 072
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01210 | Introdución á teoría da tradución e a interpretación
V01G230V01621 | Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos profesionais da tradución


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

2nd PERIOD:

Luns: 18:00-20:00 / Martes: 18:00-20:00 / Mércores: 13:00-15:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Teoría da tradución