Facultade de Fisioterapia

María Flor Pérez Paz

María Flor Pérez Paz

Profesora Titular de Escola Universitaria

Area: Filoloxía Inglesa

Department of English, French and German Philology

Research Lines:

  • Términoloxía pertencente aos procesos de control e a súa correspondencia en español

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 48B
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 813 956
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01101 | Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español I


2nd PERIOD:


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Luns: 11:00-13:00 / Mércores: 10:00-11:00 / Xoves: 10:00-11:00

2nd PERIOD:

Lunes: 11:00-13:00 / Miércoles: 10:00-11:00 / Jueves: 10:00-11:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

Período sen Docencia: Segundo cuadrimestre

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Tradución español-inglés de textos técnicos relacionados co control de procesos químicos na industria alimentaria

Short CV


Mais de 29 anos de experiencia docente en ensino universitario e de 4 como docente de formación profesional. Experiencia en xestión coma secretario na EUEI, coordinador de materias, etc.