Facultade de Fisioterapia

Ana María Pereira Rodríguez

Ana María Pereira Rodríguez

Profesora Titular de Universidade

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Análise funcional de textos
  • Tradución audiovisual (subtitulado)
  • Tradución de LIJ

Research Group:

Literatura infantil e xuvenil angloxermana e a súa traducion

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 47C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 360
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01310 | Tradución idioma 1, I: Inglés-Español


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01923 | Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español

Master in Multimedia Translation
V01M079V01201 | Subtitulado
V01M079V01202 | Voice-Over e Tradución de Documentais


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Martes: 13:00-14:00 / Mércores: 10:00-14:00 / Xoves: 13:00-14:00

2nd PERIOD:

Mércores: 09:00-11:00 e 13:00-15:00 / Xoves: 09:00-11:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Tradución inglés-español (xeral, LIJ e audiovisual)

Short CV


Licenciada (1989) e Doutora (1998) en Filoloxía Inglesa pola Universidade Complutense de Madrid e Tradutora Superior Especializada no idioma inglés (1992) polo Instituto Universitario de Linguas Modernas e Tradutores desa mesma universidade. Dende 1993 imparte tradución xeral e audiovisual inglés-español na Universidade de Vigo. Tamén ensina subtitulado en diversos mestrados nas universidades de Vigo, Autónoma de Barcelona e Cádiz. As súas liñas de investigación son, ademáis do estudo de tipoloxías textuais e rexistros dentro do ámbito da lingüística sistémico-funcional, a tradución de literatura infantil e xuvenil e a tradución audiovisual, especialmente o subtitulado para oíntes e sordos, campos nos que ten publicado numerosos libros e artigos e nos que ten participado en diversos proxectos de investigación.