Facultade de Fisioterapia

Xosé Bieito Arias Freixedo

Xosé Bieito Arias Freixedo

Profesor Titular de Universidade

Area: Filoloxía Galega e Portuguesa

Department of Galician and Latin Philology

Research Lines:

  • Literatura Medieval Galego-portuguesa
  • Edicion de textos

Research Group:

Grupo de Análise e Estudo da Literatura e de Tradutoloxía

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 30A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 075
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01105 | Idioma moderno: Lingua portuguesa I
V01G400V01921 | Literatura medieval galego-portuguesa

Degree in Foreign Languages
V01G180V01108 | Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Portugués


2nd PERIOD:


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Literatura Medieval Galego-portuguesa
  • As cantigas de escarnio e mal dizer