Facultade de Fisioterapia

Xosé Bieito Arias Freixedo

Xosé Bieito Arias Freixedo

Profesor Titular de Universidade

Area: Filoloxía Galega e Portuguesa

Department of Galician and Latin Philology

Research Lines:

  • Literatura Medieval Galego-portuguesa
  • Edicion de textos
  • Crítica textual

Research Group:

Grupo de Investigación en Estudos Literarios e Culturais, Tradución e Interpretación

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 30A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 075
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01105 | Idioma moderno: Lingua portuguesa I
V01G400V01921 | Literatura medieval galego-portuguesa

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01108 | Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués


2nd PERIOD:


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Por determinar

2nd PERIOD:

Por determinar

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Literatura Medieval Galego-portuguesa
  • As cantigas de escarnio e mal dizer