Facultade de Fisioterapia

Gonzalo Navaza Blanco

Gonzalo Navaza Blanco

Profesor Titular de Universidade

Area: Filoloxía Galega e Portuguesa

Department of Galician and Latin Philology


Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 33A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 348
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01104 | Literatura: Introdución aos estudos literarios
V01G400V01922 | Literatura dos "Seculos Escuros" e do século XIX


2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01967 | Prácticas textuais: Ensaio


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Lingua, literatura e cultura galegas do século XIX
  • Onomástica (toponimia e antroponimia)