Facultade de Fisioterapia

Joan Miquel Vergés

Joan Miquel Vergés

Profesor Titular de Universidade

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • A perspectiva instrumental e social da tradución
  • A didáctica da informática aplicada á tradución
  • A lingüística matemática e a teoría de autómatas e linguaxes formais

Research Group:

Compiladores e Linguaxes

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 45C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 068
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01109 | Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática
V01G230V01931 | Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada

Master in Multimedia Translation
V01M079V01101 | Novas Tecnoloxías e Tradución Multimedia


2nd PERIOD:


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Martes: 15:05-18:05 / Mércores: 15:05-18:05

2nd PERIOD:

Martes: 14:30-18:30 / Mércores: 11:00-13:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

Período sen Docencia: Martes: 14:30-18:30 / Mércores: 11:00-13:00

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Ferramentas para a tradución e a interpretación: informática (básica ou avanzada)

Short CV


Estudos relacionados coas Matemáticas, a Informática, as Ciencias Cognitivas e a Filoloxía. Licenciado en Filoloxía pola UB (1992) e Doctor en Filoloxía pola URV (1997). No 1992-96 fun bolseiro pre-doctoral FPI no estranxeiro no Dpto. de Lingüística da UB. Realicei estadías de investigación no Dpto. de Informática da Facultade de Ciencias e Tecnoloxía da Univ. Nova de Lisboa (1993); nas Facultades de Matemáticas e Humanidades da Univ. de Bucarest (1993); no CCS e no HCRC da Univ. de Edimburgo (1994); na Facultade de Matemáticas e no TUCS da Univ. de Turku (Finlandia, 1995); e no ITESM de Monterrey e Ciudad de México (1996). No 01/03/97 obtiven unha bolsa post-doctoral FPI no estranxeiro na Univ. de Turku, pero renunciei a ella e incorporeime como profesor asociado na Facultade de Filoloxía e Tradución da UVIGO. Posteriormente pasei a ser profesor titular interino (1997) e, finalmente, a profesor titular (1999). Profesor e membro da CAM/CAD do “Mestrado Universitario en Tradución Multimedia” (http://multitrad.webs.uvigo.es) e do “Doutorado en Comunicación” (http://comunitrad.webs.uvigo.es) da UVIGO, respectivamente.