Facultade de Fisioterapia

Patricia Silvia Mascuñán Tolón

Patricia Silvia Mascuñán Tolón

Profesora Titular de Escola Universitaria

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • O xénero na interpretación
  • A interpretación no cine

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 37C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 340
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01517 | Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
V01G230V01904 | Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
V01G230V01908 | Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01604 | Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
V01G230V01620 | Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Interpretación francés-español: teoría e práctica
  • Interpretación nas películas e series