Facultade de Fisioterapia

Anxo Angueira Viturro

Anxo Angueira Viturro

Profesor Titular de Universidade

Area: Filoloxía Galega e Portuguesa

Department of Galician and Latin Philology

Research Lines:

  • Historia da Literatura Galega Contemporánea

Research Group:

Grupo de Análise e Estudo da Literatura e de Tradutoloxía

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 30A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 075
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01304 | Obras principais das literaturas galega e lusófona
V01G400V01965 | Prácticas textuais: Poesía


2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01924 | Análise das obras centrais da literatura galega durante o franquismo
V01G400V01927 | Análise das obras centrais da literatura galega desde 1975-II


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Mitos, diálogos e ficcións no sistema literario galego
  • Vangardas: de Manuel Antonio a Méndez Ferrín e Chus Pato
  • Xénese e desenvolvemento do campo literario galego