Facultade de Fisioterapia

Anxo Angueira Viturro

Anxo Angueira Viturro

Profesor Titular de Universidade

Area: Filoloxía Galega e Portuguesa

Department of Galician and Latin Philology

Research Lines:

  • Xénese e emerxencia da Literatatura Galega Contemporánea
  • Rosalía de Castro
  • Xosé Luís Méndez Ferrín

Research Group:

Biblioteca e Traducción Galega

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 30A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 075
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01304 | Obras principais das literaturas galega e lusófona
V01G400V01925 | Análise das obras centrais da literatura galega desde 1975-I
V01G400V01965 | Prácticas textuais: Poesía


2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01924 | Análise das obras centrais da literatura galega durante o franquismo
V01G400V01927 | Análise das obras centrais da literatura galega desde 1975-II


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Martes: 16:00-18:00 / Mércores: 9:00-11:00

2nd PERIOD:

Luns: 9:00-11:00 / Martes: 16:00-18:00 / Xoves: 16:00-18:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Mitos, diálogos e ficcións no sistema literario galego
  • Vangardas: de Manuel Antonio a Méndez Ferrín e Chus Pato
  • Xénese e desenvolvemento do campo literario galego

Short CV


Anxo Angueira (Manselle, 1961) publicou diferentes obras poéticas e narrativas, como Val de Ramirás (1989), O valo de Manselle (Xerais, 1996), Bágoas de facer illas (Xerais, 1997), Libro da Vertixe (1997), Pensa nao (Premio Xerais de Novela 1999), Terra de Iria. Viaxe ó país de Rosalía de Castro (2002), A morte de A. (Xerais, 2003), Fóra do sagrado (Xerais, 2007) e Iria (2012). No ámbito da investigación literaria, ademáis dos artigos, figuran: