Facultade de Fisioterapia

Belén Martín Lucas

Belén Martín Lucas

Profesora Titular de Universidade

Area: Filoloxía Inglesa

Department of English, French and German Philology

Research Lines:

  • Estudos feministas
  • Estudos poscoloniais
  • Estudos da globalización

Research Group:

Feminario de Investigación

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 30B
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 333
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01904 | Literatura e identidade de xénero do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

Master in Advanced English Studies and its Applications
V01M121V01106 | Perspectivas Transculturais no Ámbito Anglófono


2nd PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01909 | Literatura e sociedade do primeiro idioma estranxeiro: Inglés


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Literatura e identidade de xénero

Short CV


Coordinadora do grupo BIFEGA (http://bifega.webs.uvigo.es/) e IP do proxecto Bodies in Transit: Difference and Indifference (MCIU, 2018-2020; Ref. FFI2017-84555-C2-2-P; http://bodiesintransitproject.com)

Investigadora na Rede de Excelencia “Redes transcanadienses: excelencia y transversalidad desde España sobre Canadá hacia Europa”. https://transcanull.wordpress.com/

Conta con numerosas publicacións en revistas indexadas e con editoriais globais como Palgrave Macmillan, Routledge, Brill/Rodopi and Gruyter.

Cofundadora e coeditora xeral da revista electrónica de acceso aberto Canada and Beyond: A Journal of Canadian Literary and Cultural Studies (http://uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/CanadaBeyond/index)