Facultade de Fisioterapia

Carmen Luna Sellés

Carmen Luna Sellés

Profesora Titular de Universidade

Area: Literatura Española

Department of Spanish Literature and Theory of Literature

Research Lines:

  • Editores latinoamericanos de orixe galego
  • Teatro latinoamericano contemporáneo
  • Modernismo

Research Group:

ELYCE/LITERACINE

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 45A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 354
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01935 | Literatura española dos séculos XX-XXI
V01G400V01936 | Literatura hispanoamericana I


2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01964 | Prácticas textuais: Escritura dramática


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Luns: 09:00-11:00 e 15:00-16:00 / Mércores: 11:00-13:00 e 15:00-16:00

2nd PERIOD:

Martes: 09:00-11:00 e 13:00-14:00 / Xoves: 11:00-14:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Literaturas hispanoamericanas

Short CV


Licenciada en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Santiago de Compostela (1987), realizou estudos de Doutoramento na Universidade de Santiago, doutorandose tamén en dita universidade. Dende 2005 ata 2010 foi Investigadora contratada da Universidade de Vigo a través do Programa Isidro Parga Pondal de incorporación de doutores a universidades galegas. Durante esta etapa foi membro do Proxecto “Edición de los Episodios nacionales de Galdós”, dirixido pola Catedrática Dolores Troncoso Durán, e do Grupo de investigación dirixido por Carmen Becerra, “Gonzalo Torrente Ballester”, subvencionado pola Xunta de Galicia e o Ministerio de Educación e Cultura. Actualmente é Profesora Titular de dita universidade co perfil de profesora de Literatura hispanoamericana. Ten sido profesora visitante no Graduate Center da City University of New York (CUNY), na Universidade Federal de Santa Catalina (Brasil) e na Universidade Estadual do Oeste de Paraná (Brasil). Dende o curso 2011/2012 ata o curso 2013/2014 foi coordinadora do Mestrado de Teatro e Artes Escénicas da Universidade de Vigo no cal á súa vez impartiu a materia “Teatro latinoamericano contemporáneo”.