Facultade de Fisioterapia

María Lourdes Lorenzo García

María Lourdes Lorenzo García

Profesora Titular de Universidade

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Tradución xeral, Audiovisual e de literatura infantil e xuvenil

Research Group:

Literatura infantil e xuvenil angloxermana e a súa traducion

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 47C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 360
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01932 | Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego

Master in Multimedia Translation
V01M079V01104 | Doblaxe


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01922 | Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
V01G230V01923 | Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Tradución para servizos culturais inglés> español/galego
  • Tradución audiovisual inglés> español/galego
  • Tradución xeral, Audiovisual e de literatura infantil e xuvenil