Facultade de Fisioterapia

Rebeca Cristina López González

Rebeca Cristina López González

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Tradución económica
  • Tradución xurídica
  • Tradución audiovisual

Research Group:

Galician Observatory for Media Accessibility

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office Newton 3
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 813 412
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01702 | Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Galego
V01G230V01703 | Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01802 | Tradución económica idioma 1: Inglés-Español


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Luns: 11:00-13:00 / Martes: 10:00-13:00 / Mércores: 13:00-14:00

2nd PERIOD:

Martes: 13:00-15:00 / Mércores: 13:00-15:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Tradución económica: ingl-esp
  • Tradución xurídica-administrativa: ingl-esp
  • Tradución xurídica-administrativa: gal-ingl

Short CV


Rebeca Cristina López González é licenciada en Tradución e Interpretación pola Universidade de Vigo. Nesta mesma universidade obtivo o doutoramento (cum laude) en 2015 tras defender a súa análise do humor intertextual achado nun corpus de cinema de animación dirixido a todos os públicos. Forma parte do grupo de investigación GALMA Observatory for Media Accessibility. As súas liñas de investigación céntranse na tradución especializada abarcando desde a tradución audiovisual ata a tradución económica, xurídica e literaria.