Facultade de Fisioterapia

Francisco José Ledo Lemos

Francisco José Ledo Lemos

Profesor Contratado Doutor

Area: Filoloxía Latina

Department of Galician and Latin Philology

Research Lines:

  • Lingua e Literatura Latina
  • Lingüística histórica comparada

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 40A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 362
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Materias para estudantado ISEP e Erasmus
ODIEH03001 | Introdución á literatura clásica antiga (I): A literatura grega ata o século IV a.C.


2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01402 | Retórica e poética
V01G400V01403 | Latín e literatura grecolatina


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Lingüística histórica comparada
  • Tradición clásica grecolatina e tradición moderna occidental

Short CV


Doutor en Filoloxía Clásica pola Universidade de Salamanca (1998). Traballou como bolseiro de investigación en dita universidade (1992-1995), e formou parte do equipo de investigación sobre linguas prerromanas da Península Ibérica dirixido por Jürgen Untermann e Francisco Villar Liébana. É autor de traducións ao galego de autores latinos e de dúas monografías sobre lingüística indoeuropea: Femininum Genus (München 2003, 2ª ed.), e La palabra ‘mujer’ en indoeuropeo (München 2002).