Facultade de Fisioterapia

Inmaculada Anaya Revuelta

Inmaculada Anaya Revuelta

Profesora Titular de Universidade

Area: Lingua Española

Department of Spanish Language

Research Lines:

  • Lexicografía do Español
  • Comunicación oral e escrita en Español
  • Análise do discurso político

Research Group:

Gramática, Discurso e Sociedade

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 54A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 356
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01912 | Lexicografía do español


2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01917 | Gramática do español

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01202 | Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Español


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Análise do discurso político actual
  • Análise do diccionario como ferramenta clave na comunicación