Facultade de Fisioterapia

Francisco Xavier Gómez Guinovart

Francisco Xavier Gómez Guinovart

Profesor Titular de Universidade

Area: Lingüística Xeral

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Tecnoloxías e aplicacións da lingua galega

Research Group:

Grupo de Análise e Estudo da Literatura e de Tradutoloxía

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 42C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 813 858
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01906 | Tecnoloxías da linguaxe

Master in Applied Linguistics
V01M126V01104 | Tecnoloxías Lingüísticas

Master in Translation for International Communication
V01M128V01103 | Tecnoloxías e Ferramentas Lingüísticas


2nd PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01201 | Lingüística: Describir a linguaxe


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Tecnoloxías da linguaxe
  • As linguas e a informática