Facultade de Fisioterapia

Xosé María Gómez Clemente

Xosé María Gómez Clemente

Profesor Titular de Universidade

Area: Filoloxía Galega e Portuguesa

Department of Galician and Latin Philology

Research Lines:

  • Terminoloxía e neoloxía
  • Lexicografía

Research Group:

Tecnoloxías e Aplicacións da Lingua Galega

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 38A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 255
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01901 | Morfoloxía da lingua galega

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01101 | Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Galego
V01G230V01301 | Lingua A1, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego

Master in Translation for International Communication
V01M128V01103 | Tecnoloxías e Ferramentas Lingüísticas


2nd PERIOD:

Master in Applied Linguistics
V01M126V01221 | Terminoloxía e Terminografía


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Luns: 13:00-14:00 / Martes: 09:00-11:00 (Pontevedra) / Mércores: 12:00-13:00 e 16:00-18:00

2nd PERIOD:

Luns: 13:00-14:00 / Mércores: 16:00-18:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Terminoloxía e neoloxía
  • Introdución ás linguas de especialización: galego
  • Galego: linguas de especialidade.