Facultade de Fisioterapia

Xoán Manuel Garrido Vilariño

Xoán Manuel Garrido Vilariño

Profesor Asociado

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Tradución Especializada Francés-Gal-Francés / Francés-Es-Francés
  • Tradución Especializada Portugués-Es-Portugués
  • Coordinador da liña Memoria, Mestizaxe e Migración en Tradución e Interpretación.

Research Group:

Translation & Paratranslation

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 39C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 066
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01513 | Tradución Idioma 2, II: Portugués-Español
V01G230V01938 | Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español

Master in Translation for International Communication
V01M128V01101 | Xestión de Memorias de Tradución


2nd PERIOD:

Master in Translation for International Communication
V01M128V01211 | Tradución Especializada Xurídico-Administrativa: Francés-Galego-Francés / Francés-Español-Francés


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Luns: 15:00-16:00 / Mércores: 15:00-16:00

2nd PERIOD:

Luns: 15:00-17:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Sen obriga

Short CV


Doutor en Tradución e Interpretación pola Universidade de Vigo. Licenciado en Filoloxía Hispánica, sección Galego-Portugués e Licenciado en Filoloxía Románica, sección francés, pola Universidade de Santiago de Compostela. Docente de Tradución e Interpretación de Francés e Portugués desde o 13 de xaneiro de 1995. Catedrático de Ensinanza Secundaria de Lingua e Literatura Galega no IES Politécnico de Vigo onde imparte tamén 1ª e 2ª Lingua Estranxeira Portugués e Holocausto e Memoria.