Facultade de Fisioterapia

Carlos Garrido Rodrigues

Carlos Garrido Rodrigues

Profesor Titular de Universidade

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Tradución técnico-científica
  • Lexicografía especializada técnico-científica
  • A tradución do ensino e divulgación da ciencia

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 51C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 330
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01502 | Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
V01G230V01918 | Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01613 | Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Tradución e terminografia técnico-científica (alemán/inglés/galego-portugués/castelán)