Facultade de Fisioterapia

Carlos Garrido Rodrigues

Carlos Garrido Rodrigues

Profesor Titular de Universidade

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Tradución técnico-científica
  • Lexicografía especializada técnico-científica
  • A tradución do ensino e divulgación da ciencia

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 51C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 330
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01918 | Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
V01G230V01932 | Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01613 | Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
V01G230V01952 | Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Martes: 08:30-14:30

2nd PERIOD:

Luns: 11:00-13:30, 14:30-16:00 e 18:00-19:30 / Xoves: 13:00-13:30

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Tradución e terminografia técnico-científica (alemán/inglés/galego-portugués/castelán)