Facultade de Fisioterapia

José María García-Miguel Gallego

José María García-Miguel Gallego

Profesor Titular de Universidade

Area: Lingüística Xeral

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Sintaxe e semántica
  • Lingüística de corpus
  • Tipoloxía Lingüística

Research Group:

Gramática, Discurso e Sociedade

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 55C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 071
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Master in Applied Linguistics
V01M126V01101 | Modelos e Métodos na Lingüística Actual
V01M126V01102 | Lingüística de Corpus


2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01204 | Lingüística: Lingüística xeral


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Análise do discurso
  • Lingüística, comunicación e cognición
  • Sintaxe e semántica