Facultade de Fisioterapia

Marta García González

Marta García González

Profesora Contratada Doutora

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Tradución económica
  • Didáctica da tradución
  • Tradución de linguas minorizadas

Research Group:

Grupo de Estudos das Tecnoloxías Libres da Tradución

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 58C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 347
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Master in Multimedia Translation
V01M079V01102 | Aspectos Interculturais da Tradución Multimedia


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01801 | Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego
V01G230V01940 | Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Tradución económica de inglés