Facultade de Fisioterapia

Alberto Álvarez Lugrís

Alberto Álvarez Lugrís

Profesor Titular de Universidade

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Tradución e paratradución
  • Tradución e creación de identidades
  • Lexicografía computacional

Research Group:

Seminario de lingüística informática

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 35C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 329
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01309 | Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
V01G230V01506 | Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01209 | Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Mércores: 11:00-13:00 / Venres: 9:00-13:00

2nd PERIOD:

Martes: 11:00-13:00 / Mércores: 11:00-13:00 / Xoves: 11:00-13:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Antropoloxía da tradución
  • A tradución en Galicia

Short CV


Licenciado en Filoloxía angloxermánica (1992)

Licenciado con Grao (1994)

Doutor en Tradución e interpretación (1999)

Tradutor literario

Autor de numerosos libros e artigos sobre a práctica e a docencia da tradución