Facultade de Fisioterapia

Alberto Álvarez Lugrís

Alberto Álvarez Lugrís

Profesor Titular de Universidade

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Paratradución
  • Lexicografía computacional
  • Estudos con corpus

Research Group:

Translation & Paratranslation

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 35C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 329
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01309 | Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
V01G230V01506 | Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego

Master in Translation for International Communication
V01M128V01102 | Metodoloxía da Investigación


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01209 | Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
V01G230V01409 | Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego

Master in Translation for International Communication
V01M128V01214 | Tradución Especializada Económico-Comercial: Inglés-Galego-Inglés / Inglés-Español-Inglés


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Antropoloxía da tradución
  • A tradución en Galicia