Facultade de Fisioterapia

Iolanda Gloria Galanes Santos

Iolanda Gloria Galanes Santos

Profesora Titular de Universidade

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Tradución especializada
  • Terminoloxía
  • Tradución literaria galega

Research Group:

Biblioteca e Traducción Galega

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 29C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01518 | Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía

Master in Translation for International Communication
V01M128V01104 | Terminoloxía en Tradución


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01611 | Tradución idioma 2, III: Francés-Galego


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Terminoloxía
  • Tradución especializada
  • Bibliometría

Short CV


Doutora en Filoloxía Galega (1999) con estudos de posgrao na Université de Laval (Quebec, Canadá), conta con experiencia profesional en tradución e revisión editorial (Escola Galega de Administración Pública) e como documentalista no Consello da Cultura Galega. Ademais de participar periodicamente en congresos, publicar artigos e monografías, é autora de varios dicionarios especializados.