Facultade de Fisioterapia

Jorge Figueroa Dorrego

Jorge Figueroa Dorrego

Profesor Titular de Universidade

Area: Filoloxía Inglesa

Department of English, French and German Philology

Research Lines:

  • Literatura inglesa dos séculos XVII e XVIII
  • Estudos sobre o humor
  • Estudos de xénero

Research Group:

Negociacións Textuais e Culturais

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 33B
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 084
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01502 | Ámbitos literarios I do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

Master in Advanced English Studies and its Applications
V01M121V01104 | Discurso Literario e Sociedade nos Países de Fala Inglesa


2nd PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01203 | Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro III: Inglés

Master in Advanced English Studies and its Applications
V01M121V01211 | Xéneros e Modos Literarios en Lingua Inglesa


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Luns: 11:00-14:00 / Martes: 11:00-14:00

2nd PERIOD:

Luns: 11:00-14:00 / Martes: 11:00-14:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

Período sen Docencia: Martes: 11:00-14:00 / Xoves: 11:00-14:00

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Literatura en lingua inglesa até o século XX

Short CV


Figueroa Dorrego, Jorge e Cristina Larkin Galiñanes eds. 2009. A Source Book of Literary and Philosophical Writings on Humour and Laughter. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press.

Figueroa Dorrego, Jorge. 2010. Introdución a A dama solitaria e Fantomina de Eliza Haywood. Trad. María Fe González, pp. 13-51. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco e Xunta de Galicia.

Figueroa Dorrego, Jorge. 2014. “Transgressing Class, Gender and Genre: The Jilt Narratives of Restoration England”. Genre in English Literature, 1650-1700: Transitions in Drama and Fiction. Ed. Pilar Cuder-Domínguez, pp. 221-254. Amherst: Cambria Press.

Figueroa Dorrego, Jorge. 2018. “Genre Shifting in Restoration Adaptations of Cervantes’s “El curioso impertinente.”” Atlantis 40.1: 59-75