Facultade de Fisioterapia

Ana Fernández Soneira

Ana Fernández Soneira

Area: Lingua Española

Department of Spanish Language

Research Lines:

  • A descrición da gramática da lingua de signos española
  • Metodoloxía e técnicas de ensinanza de primeiras e segundas linguas, orais e visoxestuais
  • A linguaxe publicitaria

Research Group:

Grupo de Investigación de lengua española & lenguas signadas

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 55A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 020
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Master in Applied Linguistics
V01M126V01108 | Gramática e Léxico da Lingua de Signos Española


2nd PERIOD:

Master in Applied Linguistics
V01M126V01207 | Usos Profesionais da Lingua de Signos Española


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Gramática comparada: a lingua española e a lingua de signos española
  • Ensinanza de segundas linguas

Short CV


Son profesora contratada doutora do Departamento de Lingua. O meu dostorado centrouse no estudo da expresión da cuantificación na LSE. Os meus traballos de investigación céntranse principalmente no eido da lingua española como lingua estranxeira e da lingua de signos española. Pertenzo ao grupo de investigación de lingua española e linguas signadas da Universidade de Vigo, GRILES (http://griles.webs.uvigo.es/). O meu labor docente ten como eixes fundamentais a Lingua Española nos estudos de grao das Facultades de Ciencias Sociais e da Comunicación e de Ciencias da Educación e do Deporte, e a LSE no Mestrado interuniversitario en Lingüística Aplicada (Gramática e léxico da LSE e Usos profesionais da LSE).