Facultade de Fisioterapia

Xosé Antonio Fernández Salgado

Xosé Antonio Fernández Salgado

Profesor Titular de Universidade

Area: Filoloxía Galega e Portuguesa

Department of Galician and Latin Philology

Research Lines:

  • Gramática galega
  • Historia da lingüística galega
  • Edición de textos

Research Group:

Tecnoloxías e Aplicacións da Lingua Galega

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 46A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 271
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01301 | Lingua e comunicación oral e escrita: galego
V01G400V01901 | Morfoloxía da lingua galega
V01G400V01902 | Fonética e fonoloxía da lingua galega


2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01202 | Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español II
V01G400V01903 | Sintaxe da lingua galega I


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Gramática da lingua galega
  • Historiografía lingüística galega

Short CV


Xosé Antonio Fernández Salgado (Ferreiravella, 1966) é Doutor en Filoloxía galega pola USC. Foi bolseiro do ILG (1988-1992), Editor de Santillana-Obradoiro (1993-1998) e actualmente Profesor da UVigo dende 1998. É autor de Marcial Valladares. Biografía dun precursor no Rexurdimento galego (Deputación de Pontevedra, 2005) e de varios traballos que analizan os dicionarios, as gramáticas e as propostas ortográficas do galego no século XIX. Realizou tamén varias edicións críticas da obra de M. Valladares Colección de refráns (Tabeirós Terra 2003), Poesía (Xerais 2003), Majina, ou a filla espúrea (Sotelo Blanco 2011) , e do texto Cincuenta décimas contra don Diego Zernadas (Laiovento 2017). É coautor así mesmo do Nivel Soleira da lingua galega (Consello de Europa 1993) e do Diccionario de Dúbidas da Lingua Galega (Galaxia 1991).