Facultade de Fisioterapia

María José Fernández Pintelos

María José Fernández Pintelos

Profesora Asociada

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Linguas minoritarias e dialectos
  • Tecnoloxía e tradución
  • Aprendizaxe colaborativa e multidisciplinar

Research Group:

Grupo de Estudos das Tecnoloxías Libres da Tradución

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office Newton 5
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 818 661
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01503 | Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
V01G230V01921 | Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01610 | Tradución idioma 2, III: Inglés-Español
V01G230V01950 | Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019