Facultade de Fisioterapia

María José Fernández Pintelos

María José Fernández Pintelos

Profesora Asociada

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Linguas minoritarias e dialectos
  • Tecnoloxía e tradución
  • Aprendizaxe colaborativa e multidisciplinar

Research Group:

Grupo de Estudos das Tecnoloxías Libres da Tradución

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office Newton 5
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 818 661
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01310 | Tradución idioma 1, I: Inglés-Español
V01G230V01921 | Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01410 | Tradución idioma 2, I: Inglés-Español
V01G230V01609 | Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego
V01G230V01610 | Tradución idioma 2, III: Inglés-Español


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Luns: 11:00-13:00 / Xoves: 14:00-16:00

2nd PERIOD:

Luns: 11:00-13:00 / Mércores: 11:00-13:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

Período sen Docencia: Luns: 09:00-13:00

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)