Facultade de Fisioterapia

Anxo Fernández Ocampo

Anxo Fernández Ocampo

Profesor Titular de Universidade

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Antropoloxía visual da tradución e da interpretación
  • Tradución e cultura popular
  • Historia da tradución e da interpretación

Research Group:

Translation & Paratranslation

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 31C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 062
 

Website at UVIGO


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Antropoloxía da tradución
  • Historia da tradución e da interpretación
  • Tradución e turismo

Short CV


Docencia en tradución desde o curso 1992-1993. Premio extraordinario de doutoramento en tradución e interpretación. Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais. Director da colección de investigación ICOTI (Iconografía Contemporánea da Tradución e da Interpretación). Principal publicación recente: coedición de "Framing the interpreter: Towards a visual perspective" (2014).