Facultade de Fisioterapia

Anxo Fernández Ocampo

Anxo Fernández Ocampo

Profesor Titular de Universidade

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Antropoloxía visual da tradución e da interpretación
  • Tradución e cultura popular
  • Historia da tradución e da interpretación

Research Group:

Translation & Paratranslation

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 31C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 062
 

Website at UVIGO


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Luns: 13:00-15:00 / Martes: 11:00-13:00 / Xoves: 11:00-13:00

2nd PERIOD:

Martes: 11:00-15:00 e 16:00-18:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

Período sen Docencia: Mércores: 10:00-13:00 / Xoves: 10:00-13:00

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Antropoloxía da tradución
  • Historia da tradución e da interpretación
  • Tradución e turismo

Short CV


Docencia en tradución desde o curso 1992-1993. Premio extraordinario de doutoramento en tradución e interpretación. Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais. Director da colección de investigación ICOTI (Iconografía Contemporánea da Tradución e da Interpretación). Principal publicación recente: coedición de "Framing the interpreter: Towards a visual perspective" (2014).