Facultade de Fisioterapia

Manuel Santiago Fernández Álvarez

Manuel Santiago Fernández Álvarez

Profesor Titular de Universidade

Area: Filoloxía Galega e Portuguesa

Department of Galician and Latin Philology

Research Lines:

  • Literatura galega contemporánea
  • Ficción e ideoloxía
  • Teoría literaria

Research Group:

Grupo de Análise e Estudo da Literatura e de Tradutoloxía

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 46A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 353
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01925 | Análise das obras centrais da literatura galega desde 1975-I
V01G400V01962 | Prácticas textuais: Narración
V01G400V01966 | Prácticas textuais: Novos formatos


2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01923 | Análise das obras centrais do período Nós


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Ficción e ideoloxía
  • Literatura galega contemporánea
  • Teoría literaria

Short CV


Doutor en Filoloxía desde 1992. Catedrático de Ensimo Secundario. Algunhas publicacións: 1992. A Poesía de Eduardo Pondal. Vigo: Edicións do Cumio. 1993. Manual E Escolma Da Nova Narrativa Galega. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco. 2009. A Mecánica Da Maxia: Ficción E Ideoloxía En Álvaro Cunqueiro. Vigo: Galaxia. 2013. Dama Saudade E O Cabaleiro Sombra: As Relacións Entre O Imaxinario Literario E O Imaxinario Nacional Na Literaturagalega Contemporánea. Berlin: Frank & Timme. 2017. A árbore de Kant. Racionalismo e irracionalismo na fundación da Galicia moderna, Universidade de Vigo, Servizo de Publicacións.