Facultade de Fisioterapia

María Jesús Fariña Busto

María Jesús Fariña Busto

Profesora Titular de Universidade

Area: Literatura Española

Department of Spanish Literature and Theory of Literature

Research Lines:

  • Crítica feminista
  • Representacións do corpo e a sexualidade en literatura e arte
  • Escritoras hispanoamericanas

Research Group:

Feminario Interdisciplinar "Teoría Feminista e Teoría QUEER

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 51B
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 818 604
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01405 | Literatura en lingua española
V01G400V01937 | Literatura hispanoamericana II


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Martes: 11:00-14:00 / Xoves: 11:00-14:00

2nd PERIOD:

Luns: 13:00-14:00 / Martes: 11:00-14:00 / Xoves: 11:00-13:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Literatura hispanoamericana (escritoras)