Facultade de Fisioterapia

Lara Domínguez Araújo

Lara Domínguez Araújo

Profesora Asociada

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Avaliación para a aprendizaxe da interpretación
  • Pedagoxía da interpretación de conferencias

Research Group:

Translation & Paratranslation

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office Newton 5
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 818 661
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01906 | Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01602 | Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
V01G230V01617 | Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Desenvolvemento da pericia e pedagoxía da interpretación

Short CV


Doutora en Tradución e Estudos Interculturais cunha tese sobre a avaliación para a aprendizaxe da interpretación pola Universidade Autónoma de Barcelona. Posgraduouse en interpretación de conferencias pola Universidade de Lisboa (EMCI) e obtivo o DEA en Tradución e Paratradución na Universidade de Vigo, cun traballo de investigación sobre didáctica da interpretación consecutiva. Licenciada en Tradución e interpretación (Uvigo) e intérprete e tradutora autónoma, exerce como profesora asociada nesta universidade desde o ano 2006.