Facultade de Fisioterapia

Oscar Diaz Fouces

Oscar Diaz Fouces

Profesor Titular de Universidade

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Tecnoloxías da Tradución
  • Política e Planificación Lingüística

Research Group:

Grupo de Estudos das Tecnoloxías Libres da Tradución

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 43C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 037
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01931 | Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada

Master in Multimedia Translation
V01M079V01105 | Localización de Páxinas Web


2nd PERIOD:

Master in Multimedia Translation
V01M079V01203 | Localización de Programas Informáticos
V01M079V01204 | Localización de Videojuegos


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Tradución PT-ES
  • Informática avanzada aplicada á Tradución