Facultade de Fisioterapia

Xosé Manuel Dasilva Fernández

Xosé Manuel Dasilva Fernández

Catedrático de Universidade

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Autotradución
  • Creación literaria, tradución e censura
  • Tradución nos ámbitos galego, portugués e brasileiro

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 44C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 327
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01415 | Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
V01G230V01416 | Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
V01G230V01615 | Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
V01G230V01954 | Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Mércores: 9:00-15:00

2nd PERIOD:

27-1-20 a 8-5-20: Luns: 13:00-16:00 / Mércores: 11:00-13:00 e 15:00-16:00 // 9-5-20 a 31-7-20: Mércores: 9:00-15:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

Período sen Docencia: Mércores: 9:00-15:00

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Teoría e práctica da tradución literaria
  • Tradución entre galego e español
  • Tradución no ámbito portugués

Short CV


Xosé Manuel Dasilva Fernández é licenciado en Filoloxía Hispánica e en Filoloxías Galega e Portuguesa e Doutor en Filoloxía. Desde 1996 imparte docencia na Universidade de Vigo. Realizou actividades científicas e académicas por invitación nas seguintes institucións, entre outras: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona, Universidad del País Vasco, Universidad de Granada, Universidad de Extremadura, Universidade do Porto, Universidade de Coimbra, Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Lisboa, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal da Bahia. Forma parte de diversos grupos de investigadores de carácter interuniversitario tanto nacionais como internacionais e dos consellos de redacción e científicos de varias revistas. Publicou máis de 250 traballos (monografías, artigos e capítulos de libro) relacionados coas súas liñas de investigación.