Facultade de Fisioterapia

Xosé Henrique Costas González

Xosé Henrique Costas González

Profesor Titular de Universidade

Area: Filoloxía Galega e Portuguesa

Department of Galician and Latin Philology

Research Lines:

  • Dialectoloxía Galega e Portuguesa
  • Sociolingüística das Linguas Minorizadas
  • Obra poética e tradutora de Álvaro Cunqueiro

Research Group:

Lingua e Literatura Galegas

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 36A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 351
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01907 | Variación e historia externa da lingua galega


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Dialectoloxía Galega
  • Sociolingüística
  • Linguas minorizadas