Facultade de Fisioterapia

Xosé Henrique Costas González

Xosé Henrique Costas González

Profesor Titular de Universidade

Area: Filoloxía Galega e Portuguesa

Department of Galician and Latin Philology

Research Lines:

  • Dialectoloxía Galega e Portuguesa
  • Sociolingüística das Linguas Minorizadas
  • Obra poética e tradutora de Álvaro Cunqueiro

Research Group:

Lingua e Literatura Galegas

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 36A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 351
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01907 | Variación e historia externa da lingua galega


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Luns: 09:00-11:00 / Martes: 09:00-11:00 / Mércores: 09:00-11:00

2nd PERIOD:

Luns: 11:00-13:00 / Martes: 11:00-13:00 / Mércores: 11:00-13:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Dialectoloxía Galega
  • Sociolingüística das linguas minorizadas
  • Poesía e tradución en Álvaro Cunqueiro

Short CV


Catedrático de Filoloxía Galega

Autor de 26 libros (investigación, edición e transferencia)

Autor de 57 artigos en revistas indexadas e capítulos de libro

Profesor convidado en universidades de Europa e Amèrica

Membro cofundador de ProLingua

Membro do Seminario de Sociolingüística da RAG

Académico correspondente da RAG