Facultade de Fisioterapia

María José Corvo Sánchez

María José Corvo Sánchez

Profesora Contratada Doutora

Area: Filoloxía Alemá

Department of English, French and German Philology

Research Lines:

  • Lingua e didáctica alemás
  • Literatura alemá. Literatura infantil e xuvenil
  • Ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras: aspectos socioculturais, lingüísticos, metodolóxicos e didácticos. Historia e presente

Research Group:

Literatura infantil e xuvenil angloxermana e a súa traducion

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 35B
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 085
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01305 | Segundo idioma estranxeiro III: Alemán
V01G180V01505 | Terceiro idioma estranxeiro I: Alemán
V01G180V01704 | Terceiro idioma estranxeiro II: Alemán


2nd PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01206 | Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Alemán
V01G180V01405 | Segundo idioma estranxeiro IV: Alemán


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Luns: 10:30-11:00 e 13:00-14:15 / Martes: 11:00-14:15 / Xoves: 13:00-14:00

2nd PERIOD:

Luns: 13:00-14:00 / Martes: 11:00-13:00 / Mércores: 11:00-14:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Lingua e didáctica alemás
  • Ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras: aspectos socioculturais, lingüísticos, metodolóxicos e didácticos. Historia e presente

Short CV


Doutora en Filoloxía pola Universidade de Salamanca e membro do Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá da Universidade de Vigo dende o ano 1995. Docencia e investigación do alemán como lingua estranxeira, literatura alemá e aspectos socioculturais, lingüísticos, metodolóxicos e didácticos na historia do ensino e aprendizaxe das linguas estranxeiras no Occidente europeo, con dedicación principal ao par de linguas alemán e español. Labores de coordinación docente, de dirección investigadora e de xestión académica.