Facultade de Fisioterapia

Helena Cortés Gabaudan

Helena Cortés Gabaudan

Profesora Titular de Universidade

Area: Filoloxía Alemá

Department of English, French and German Philology

Research Lines:

  • Literatura e pensamento alemán ao redor de 1800: Friedrich Hölderlin
  • Mitoloxía xermánica e pensamento mítico
  • Traducción de clásicos

Research Group:

Literatura infantil e xuvenil angloxermana e a súa traducion

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 34B
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 337
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01107 | Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Alemán
V01G180V01702 | Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Alemán

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01107 | Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01207 | Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Luns: 13:00-15:00 / Martes: 11:00-13:00 / Mércores: 11:00-13:00

2nd PERIOD:

Luns: 13:00-15:00 / Martes: 11:00-15:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Literatura alemana
  • Tradución de textos literarios alemás

Short CV


Doutora en Filoloxía Alemá pola Universidade de Salamanca. Profesora na Universidade de Vigo dende 1992. Directora dos Institutos Cervantes de Bremen e de Hamburgo de 2006 a 2016. Publicacións destacables: “J.W. Goethe: Fausto”, Madrid 2010, Editorial Abada; “Friedrich Hölderlin. Der Archipelagus”, Madrid 2011,La Oficina de Arte.; “Hölderlin/Sófocles: Edipo”, Madrid 2012, La Oficina de Arte; “Friedrich Hölderlin: Antígona”, Madrid 2014, La Oficina de Arte; “La Vida en Verso. Biografía poética de Friedrich Hölderlin”, Madrid 2014, Ediciones Hiperión; T.Fontane: Antes de la Tormenta”, Valencia 2017, Editorial Pretextos; “Friedrich Hölderlin. Poesía esencial”, Madrid 2017, La Oficina de Arte; “Rilke: Diario de Florencia”, Madrid 2018, La Oficina de Arte.