Facultade de Fisioterapia

Antonio Chas Aguión

Antonio Chas Aguión

Profesor Titular de Universidade

Area: Literatura Española

Department of Spanish Literature and Theory of Literature

Research Lines:

  • Poesía de cancioneiro
  • Edición de textos medievais
  • Libros de viaxes na narrativa medieval

Research Group:

Ediciones y Estudios de Literatura Española

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 54B
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 813 960
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01104 | Literatura: Introdución aos estudos literarios
V01G400V01931 | Literatura española medieval


2nd PERIOD:


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Luns: 13:00-14:00 / Mércores: 11:00-14:00 / Venres: 13:00-15:00

2nd PERIOD:

Luns: 9:00-15:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

Período sen Docencia: Luns: 9:00-15:00

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Literatura Española Medieval

Short CV


Antonio Chas Aguión é Profesor Titular de Literatura Española na Universidade de Vigo. A súa investigación céntrase na literatura medieval española e, moi particularmente, en torno ao século XV: libros de viaxes, prosa de ficción sentimental e poesía de cancioneiro. Neste último ámbito, ocupouse do estudo de xéneros literarios, de autores (Juan Alfonso de Baena, Álvaro de Cañizares, Gómez Manrique, Fernando de la Torre, Juan del Encina) e de motivos temáticos en diferentes cancioneiros. É investigador principal do proxecto Nobres, oficiais e cortesáns na contorna literaria do Cancioneiro de Baena.