Facultade de Fisioterapia

Mercedes Martínez Lorenzo

Research Lines:

  • Accesibilidade aos medios/TAV
  • Normalización e normativización de linguas minorizadas

Research Group:

Literatura infantil e xuvenil angloxermana e a súa traducion

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 48C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01503 | Tradución idioma 1, II: Inglés-Español


2nd PERIOD:


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019