Facultade de Fisioterapia

María Rosa Alonso Alonso

María Rosa Alonso Alonso

Profesora Titular de Universidade

Area: Filoloxía Inglesa

Department of English, French and German Philology


Research Group:

ELYCE/LITERACINE

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 31B
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 813 955
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:2nd PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01501 | Adquisición e aprendizaxe do primeiro idioma estranxeiro: Inglés
V01G180V01907 | Análise de textos escritos/orais do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01403 | Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés

Master in Advanced English Studies and its Applications
V01M121V01206 | Adquisición e Ensino do Inglés


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Adquisición de segundas linguas