Facultade de Fisioterapia

Mª del Carmen Cabeza Pereiro

Mª del Carmen Cabeza Pereiro

Profesora Titular de Universidade

Area: Lingüística Xeral

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Gramática e discurso na lingua de signos española
  • Relación entre xestualidade e lingua de signos

Research Group:

Gramática, Discurso e Sociedade

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 53C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 355
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:2nd PERIOD:


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Lingüística e lingua de signos española
  • Retos e dificultades da tradución LSE-español nun corpus

Short CV


Carmen Cabeza Pereiro é profesora titular de Lingüística xeral na Universidade de Vigo. Investiga sobre as linguas de signos das comunidades xordas (nomeadamente a LSE), desde unha perspectiva funcional e cognitiva. Os seus derradeiros traballos abordaron as relacións entre gramática e discurso, a metáfora conceptual no léxico, e o cambio lingüístico e a gramaticalización. Tamén ten investigado algúns aspectos sociolingüísticos da comunidade xorda en España.