Facultade de Fisioterapia

Mª del Carmen Cabeza Pereiro

Mª del Carmen Cabeza Pereiro

Profesora Titular de Universidade

Area: Lingüística Xeral

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Gramática e discurso na lingua de signos española
  • Relación entre xestualidade e lingua de signos

Research Group:

Gramática, Discurso e Sociedade

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 53C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 355
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Master in Applied Linguistics
V01M126V01101 | Modelos e Métodos na Lingüística Actual

Materias para estudantado ISEP e Erasmus
ODIEH12003 | Lingua, sociedade e cognición


2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01204 | Lingüística: Lingüística xeral

Master in Applied Linguistics
V01M126V01208 | Adquisición e Desenvolvemento da Lingua na Comunidade Xorda


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Martes: 10:00-13:00 / Xoves: 10:00-13:00

2nd PERIOD:

Luns: 10:00-13:00 / Martes: 10:00-13:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Lingüística e lingua de signos española
  • Recursos para a tradución e a interpretación lingua de signos española (LSE)-

Short CV


Carmen Cabeza Pereiro é profesora titular de Lingüística xeral na Universidade de Vigo. Investiga sobre as linguas de signos das comunidades xordas (nomeadamente a LSE), desde unha perspectiva funcional e cognitiva. Os seus derradeiros traballos abordaron as relacións entre gramática e discurso, a metáfora conceptual no léxico, e o cambio lingüístico e a gramaticalización. Tamén ten investigado algúns aspectos sociolingüísticos da comunidade xorda en España.