Facultade de Fisioterapia

Ana María Bringas López

Ana María Bringas López

Profesora Titular de Universidade

Area: Filoloxía Inglesa

Department of English, French and German Philology

Research Lines:

  • Literatura poscolonial
  • Feminismo

Research Group:

Grupo de Investigación en Estudos Literarios e Culturais, Tradución e Interpretación

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 44B
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 373
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01301 | Introdución á literatura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés
V01G180V01903 | Literatura e identidade cultural do primeiro idioma estranxeiro: Inglés


2nd PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01401 | Análise e interpretación literaria de textos do primeiro idioma estranxeiro: Inglés


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Luns: 10:00-13:00 / Martes: 10:00-11:00 / Venres: 10:00-11:00 e 13:00-14:00

2nd PERIOD:

Luns: 10:00-11:00 y 13:00-14:30 / Mércores: 10:00-11:00 e 13:00-14:30 / Xoves: 10:00-11:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

Período sen docencia: Martes: 10:00-13:00 / Venres: 10:00-13:00

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Literatura e identidade cultural