Facultade de Fisioterapia

Mª Teresa Bermúdez Montes

Mª Teresa Bermúdez Montes

Profesora Contratada Doutora

Area: Filoloxía Galega e Portuguesa

Department of Galician and Latin Philology

Research Lines:

  • Literatura galega contemporánea: narrativa galega
  • Estudos de xénero
  • Literatura comparada

Research Group:

Grupo de Análise e Estudo da Literatura e de Tradutoloxía

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 37A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 359
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01926 | Xénero e literatura: Galicia e os países lusófonos

Degree in Foreign Languages
V01G180V01102 | Lingua: Comunicación escrita e oral en lingua galega


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01401 | Lingua A2, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Lingua e xénero
  • Literatura galega de autoría feminina