Facultade de Fisioterapia

Patricia Sotelo Dios

Patricia Sotelo Dios

Profesora Asociada

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Tradución audiovisual (subtitulación)
  • Corpus multimedia e corpus paralelos
  • Estudos de tradución baseados en corpus

Research Group:

Tecnoloxías e Aplicacións da Lingua Galega

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 48C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 130 106
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01501 | Tradución entre lingua A1 e lingua A2
V01G230V01930 | Tradución especializada lingua A1-lingua A2


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01410 | Tradución idioma 2, I: Inglés-Español


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Tradución xeral e especializada es-gal
  • Tradución audiovisual en-gal/es

Short CV


Formación: Mestrado en Edición. Universidade de Santiago de Compostela, M.A. in Foreign and Second Language Education. University of Iowa, Licenciatura en Tradución e Interpretación. Universidade de Vigo, Licenciatura en Filoloxía Inglesa. Universidade de Santiago de Compostela. Experiencia profesional: Tradutora, revisora, correctora e transcritora autónoma dende o 2007. Idiomas principais: inglés/francés-galego/castelán. Tradutora, revisora, correctora, transcritora e xestora de proxectos en Interlingua Traduccións, S.L. do 2009 ao 2013.