Facultade de Fisioterapia

Eva Freijeiro Ocampo

Eva Freijeiro Ocampo

Contratada Predoctoral

Department of Spanish Language

Research Lines:

  • Implante coclear e desenvolvemento comunicativo
  • Neurolingüística
  • Adquisición e desenvolemento da linguaxe

Research Group:

Grupo de Investigación de lengua española & lenguas signadas

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 59A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01102 | Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Español


2nd PERIOD:


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019